121 Halfzus Ted

Van moederszijde is deze duivin een halfzus van Ted, 1e Nat. Agen Yrl 6804 d. Haar vader is de Beauty 171  5e NPO Cahors 1739 d en broer van:
“Lotte” 1e Nat.Bordeaux. 12195 d
“Floortje” 1e Nat. Tarbes 5392 d
“Nia” 3e asduif Grote Fond '15 Middaglossing Afdeling Limburg
“De 614” 8e Nat. Agen'16 6887 d (Intern. 21e 11826 d)